../../images/logo.jpg
院直属研究机构
 省部属研究机构 
 校直属研究机构 
 院直属研究机构 
院直属研究机构
 
 畜牧兽医研究所

科研机构名称: 畜牧兽医研究所

科研机构负责人:方南洙

依托单位名称:延边大学农学院

研究方向:

1.分子遗传标记与动物育种。

2.高档牛肉生产技术。

3.绿色饲料添加剂。

4.家畜寄生虫,传染病和疾病防制。

5.动物胚胎工程和胚胎生理。

6.家畜传染病转基因以及疾病模型动物生产。

7.延边黄牛体细胞克隆。

8.特种经济动物饲养。


 

 

延边大学科学技术处 版权所有 电子邮件:ybdxkjc@YBU.EDU.CN 邮政编码:133002
联系电话:0433-2732081,2732083,2732014 传真:0433-2732140 地址:吉林省延吉市公园路977号 延边大学办公楼